İçecek Kutusu İçin Yeni Mobilite Geliştirici

17-04-2018

İçecek Kutusu İçin Yeni Mobilite Geliştirici

Herhangi bir teneke kutu üretim tesisinde, teneke kutuların maksimum üretim seviyeleri normalde dekoratörlerin tenekeleri işleyebilme hızları ile sınırlıdır. Kilit konulardan biri teneke kutu yüzeyinin sürtünme katsayısıdır. Kutu üretim prosesi, doğası gereği, değişken pürüzlülük seviyelerinde bir kutu yüzeyi ile sonuçlanır. Bu, kutu dekoratörleriyle önemli sorunlara neden olur, daha pürüzlü kutu dekoratörün çalışması daha yavaş çalışabilir. Makinelerde teneke kutuların sıkışmasını önlemek için yavaşça çalıştırılır. Dolayısıyla, teneke kutu üretim seviyesi büyük ölçüde teneke yüzey durumu tarafından yönetilir.

Yeni teknoloji

Kutu yüzeyi durumu ile ilgili sorunların, kutu yüzeyi üretim işlemi sırasında bir "mobilite arttırıcı" ile kaplanarak geliştirilebileceği bilinmektedir. Bu hareket kabiliyeti arttırıcı, kutu yüzey sürtünme katsayısını azaltır. Daha da önemlisi, bu işlemden geçen tüm teneke kutuların benzer bir sürtünme katsayısına sahip olmasını sağlar. Bu, dekoratörlerin sürekli olarak optimum hızda çalışmasını sağlar. Kutu üretim oranları bu nedenle optimize edilir.

Can mobilite geliştirme teknolojisi uzun süredir kullanılmaktadır. Bununla birlikte, mevcut teknoloji, teneke yüzey sürtünmesini azaltma kabiliyetinin sınırlarına ulaşmıştır. Bu nedenle, kutu dekoratör hızlarında daha fazla artış sağlamak için yeni teknoloji gereklidir.

Natech kısa süre önce teneke kutu yüzeyinin “pürüzlülüğünü” azaltan ve su dökülme yetenekleri nedeniyle kuru fırının sıcaklığının düşürülmesine izin veren polimer bazlı bir ürün geliştirmiştir.

 

Natech Kimya Sanayi ve Tic.A.Ş.,

Adalet Mah.   Manas Bulv.  Folkart B Kule, 1905 Bayraklı,  İzmir